Kravín Únětice

Občanské sdružení Kravín Únětice bohužel muselo ukončit svoji činnost v prostorách bývalého kravína v Úněticích. 

 

Více o nás

Program e-mailem

Chce mít aktuální informace o pořádaných akcích? Přihlášte se k odběru našeho programu formou newsletteru.

* povinné údaje

Přihlásit k odběru

Jak k nám

Prohlédněte si originální mapku Kravína, Únětic a okolí. Zjistěte detailnější informace jak k nám.

O nás

V rámci občanského sdružení Kravín pořádáme řadu zajímavých kulturních akcí. Tím se snažíme oživit objekt bávalého kravína a vytvořit tak multikulturní prostor Kravín Únětice.

O sdružení Kravín

Sdružení je dále zaměřeno na podporu a rozvoj nekomerčních kulturních a občanských aktivit v České republice.

Cíle sdružení jsou:

  • podpora a rozvoj svobodné nekomerční tvorby,
  • zřízení a provozování víceúčelového kulturního prostoru pro uskutečňování tvůrčích aktivit,
  • pořádání koncertů, festivalů, divadelních vystoupení, projekcí, výstav, umělecko-řemeslných dílen a jakýchkoliv jiných tvůrčích akcí,
  • poskytování odborných služeb pro rozvoj neziskového sektoru a aktivit,
  • záznam, výroba a vydávání audiovizuálních děl a vydávání tištěných publikací.

Historie budovy Kravína

Objekt kravína je součástí únětického velkostatku, majetku vždy věrné metropolitní kapitoly u sv. Víta na hradě Pražském. Až do roku 1907 na jeho místě stála cca 150 let stará stodola k uskladnění slámy a sena.Kravín Únětice V roce 1954 místní Zemědělské družstvo upravilo vnitřní prostory tak, aby zde bylo možno ustájit 80 kusů dobytka. Objekt svému původnímu účelu přestal sloužit na počátku 90. let. V části prostor kravína pak v průběhu 90. let fungoval bazar použitých autodílů pro vozy značky Volvo. V té době byl správcovstvím velkostatku pověřen správce pan Václav Hladík, který v tomto roce (1907) zadal staviteli Hladkému provedení rekonstrukce této budovy. Stodola pak byla celkově přestavěna a rozšířena na stáje pro hovězí dobytek s kapacitou až 60 kusů dobytka. Ve východní cca jedné třetině byla vystavěna řezárna k přípravě krmení, m ístnost pro obsluhující personál a chladící sklep na mléko.

V současné době je uživatelem objektu občanské sdružení Kravín, jehož aktivita započala v polovině roku 2001, kdy se dnešní členové sešli v jednom prostoru, objektu bývalého kravína a postupně započali s jeho oživováním pořádáním kulturních akcí, s čehož postupně vzešla idea vytvořit multikulturní prostor Kravín Únětice.

Partnerské weby

Zajímavé odkazy, které stojí jistě za shlédnutí:

www.klubujezd.cz
www.unetice.cz
www.velkysleh.cz
www.budfest.cz
www.mowshe.cz